KTIA_AIK_12-1-2013-0027 – Aron-RCS

 

aron1

Szerződés száma: KTIA_AIK_12-1-2013-0027
Szerződés tárgya: „Integrált Vasúti Konténerszállító motorkocsi Rendszer (IVKR) tervezése”
Kedvezményezett: Élő Mini-Világ Környezetvédelmi Bemutatópark és Tábor Alapítvány
Címe: 2381 Táborfalva, Arany János út 76.
A támogatás összege: 190 615 960 Ft, mely a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származó, vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás intenzitása: 100%

A projekt bemutatása

A jelen projekt egy új, eddig a piacon nem lévő, a vasúti áruszállítási rendszer kifejlesztésére indult. A vasúti áruszállítás körülményei, számos országban, illetve térségben a szabad pályahasználat bevezetésével alapvetően megváltoztak. Az eddigi monopol, de fuvarozási kényszerrel is rendelkező államvasúti rendszert folyamatosan felváltotta, egy részben piaci irányítású vállalkozó vasúti rendszer. Azonban ez csak korlátozottan tudta elérni a kitűzött piaci, és környezetvédelmi célokat. Ehhez viszont a vasúti járműipar csak lassan, vagy egyáltalán nem alkalmazkodott a vasúti járműpiacot jellemzően néhány nagy cég uralja, azonban szép számmal vannak kisebb cégek is a piacon. A nagy cégek jellemzően továbbra is a nagy állami, és önkormányzati beszerzésekre összpontosítanak, így kínálatukat is eszerint alakítják, fejlesztik, és nem kínálnak versenyképes megoldásokat a vasúti operátoroknak.

A cél egy korszerű a jelen pályahasználati rendszerhez, és díjstruktúrához, valamit az adott infrastruktúrához igazodó járműrendszer kifejlesztése. A járműrendszeren túl a projekt tartalmazza a teljes, a rendszer irányításához szükséges informatikai, és telematikai rendszer fejlesztését is. Így a projekt két nagy területre bontható szét. Elsősorban magára a járműre, és járműrendszerre, másodsorban az azt kiszolgáló informatikai, irányítási rendszerre. A kettő azonban nem választható el egymástól, mivel a egyik épül a másikra, illetve bizonyos pontokon, meghatározzák, és kiegészítik azt. . Fontos a nemzetközi együttműködés ezen a területen, ugyanis a logisztika, a vasúti áruszállítás is egy országokon átívelő tevékenység. Fontos cél a projekt keretén belül az a kooperáció kialakítása, aminek a segítségével a járműrendszer Magyarországon gyárthatóvá válik. így megfelelő arányban jelen lehet a korszerű külföldi komponens, de magasan tartható a hazai részesedés is. Ez egyszerre biztosítja a hazai munkaerő foglalkoztatást, és a létrejövő termék külföldi versenyképességét is.

Járműrendszer: ARON-RCS tehermotorvonati rendszer 

A fejlesztés ez eddigi megoldásoktól eltérően, egy sokkal összetettebb, de hatékonyabb járműrendszer kialakítására irányul. Szakítva az eddigi vasúti hagyományokkal, a tehervonatok terén, osztott meghajtású motorkocsi rendszert fejlesztünk, ami biztosítja a rugalmasságot, a vonatképzés szabadságát, azonban lehetővé teszi, hogy jelentősen nagyobb sebességgel, és dinamikával rendelkező vasúti járművel lépjünk a piacra. Így a jelentkező fuvarozási igényeknek megfelelő számú egységből állítható össze a vonat,  biztosítva a rendszer maximális piaci rugalmasságát. A hajtásrendszer kialakítása, és elhelyezése miatt, állandóan azonos teljesítmény áll rendelkezésre, ami miatt a vonat állandó dinamikája biztosítható, garantálva a magas átlagsebességet.

A vonat kocsijainak önjáró volta miatt szükségtelenné válik, vagy egyszerűsödik számos vasút technológiai feladat, ami jelentős technológiai idő, és költség megtakarítást eredményez, egyúttal növelve a technológiai sebességeket is. A fuvarpiaci multifunkcionalitást a járműrendszer kocsijainak felépítése biztosítja, ami lehetővé teszi a különböző kombi eszközök szállíthatóságát, de a kocsik nagy térfogatú fedett kocsiként is felhasználhatók, egy mobil, targoncával járható raktérpadlózat segítségével. Féktechnikailag a jármű megfelel a gyors-tehervonati üzem követelményeinek, így biztosítva a járműrendszer megfékezettségét még emelt sebességű közlekedés esetén is. A kocsik szabad daruzhatóságát biztosító, de a menet közbeni légellenállást csökkentő ponyvarendszer szintén egy teljesen új fejlesztés.

Látható hogy a járműrendszer, sok különböző új fejlesztésű komponensből épül fel, mivel a kitűzött cél elérése nem, vagy csak korlátozottan teszi lehetővé meglévő egységek használatát. Így a szükséges új alvázon, és forgóvázon túl szükség van újra értékelni a jármű meghajtását szolgáló gépeket is. Fejleszteni kellett egy új mobil darugépet is, amit a vonat, igény esetén magával tud szállítani, és az bármely hagyományos rakodón, ipartelepen képes a vonattal szállított Kombi eszközök, valamint egyéb rakományok ki és be rakodására. Az ARON IVKR rendszer nem elsősorban a hagyományos vasúti forgalomnak lesz a versenytársa, hiszen egy új gyorstehervonati rendszert vezet be, ami még saját rakodógéppel is rendelkezik, így új piacokat hódíthat meg a vasúti áruszállítás számára, mindezt gazdaságos, környezetkímélő módon.

Informatikai és Telematikai rendszer:

A járműrendszerhez fejlesztett informatika, és telematikai rendszer nem csak magának a járműveknek az üzemeltetését teszi lehetővé, hanem a felhasználók számára is egy egyszerű, korszerű felületet biztosít, számítástechnikai és mobil eszközökön is. Mivel egy új logisztikai szolgáltatást vezet be a vonatrendszer, ezért az informatikai rendszernek támogatnia kell a piaci bevezetést és felhasználást is. A számítás technikai rendszer használatával jelentősen nő a vonatok kihasználtsága, csökken az üresfutás, így a környezet terhelése is, és gyorsabbá, megbízhatóbbá, biztonságosabbá válik a vasúti áruszállítás. A járműrendszer tervezésével párhuzamosan elindul az azt kiszolgáló telematikai, és infokommunikációs rendszerek tervezése is. Ezen rendszerek nem csak a járművek működtetésére, egymás közötti kommunikációjára szolgálnak, hanem egy teljesen új kommunikációs felületet hoznak létre, amely irányítja a szerelvényeket, és az általuk szállított konténereket, valamint kommunikálnak az üzemeltetőkkel és a felhasználókkal is.

Projektünkön belül ezeket a részfeladatokat, osztjuk szét a projektben részt vevő cégek, kutatók, intézetek között A projekt az Élő Mini-Világ Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány vezetésével valósul meg, integrációban más kutatási, és tervezői, gyártói, és felhasználói szervezetekkel együtt, így egy nyílt, innovációs folyamatot indítunk el, valamint széleskörű (nemzetközi) együttműködést valósítunk meg. A pályázat indítása a résztvevők pontos kutatási feladat kiosztásával, meghatározásával indul el. A projekten belül először is meghatározásra kerülnek a felhasználói igények.  Ezek feltérképezése után a team meghatározza, a járműrendszer alapjait. Ennek meghatározása kulcskérdés, hiszen a jármű tervezése csak az igények, felhasználók, üzemeltetők igényeinek, és a vasúti hatóságok előírásainak megismerése után indulhat el. Miután az alap konfiguráció meghatározásra kerül a projektben résztvevő kutatási szervek között szétosztásra, és meghatározásra kerülnek a tervezési részfeladatok. A járműrendszer felépítésének alapjainak lerakása után, megkezdődik a fő építőelemek részletes tervezése, méretezése. Itt meghatározott időszakonként egyeztetések történnek a kutatási szervezetek között, hogy a járműrendszer egymásra épülését folyamatosan ellenőrizhetővé tegyük, illetve az új ötleteket beépíthessük a tervekbe. A projekt ezen fázisába bevonásra kerül a gyártást, gyárthatóságot biztosító fejlesztési szervezet/személyek is. Ez biztosítja, hogy a papírra kerülő tervek kivitelezhetők is legyen. Erre azért van szükség, mert bár a rendszer nagyrészt ismert építőelemekből épül fel, így egymásra építve, egy járműként való használatukra, ebben a formában még nem került sor. A főtervek így elkészíthetők, és előzetes egyeztetésre benyújthatóak a felügyeleti hatóságnak (NKH Vasúti Főosztály). A projekt lezárásaként a tervek segítségével elkészítésre kerül egy járműmodell, és egy számítógépes animáció is bemutathatóvá teszi a járműrendszer működését, és a szállítási láncba való bekapcsolódását. Az ellenőrzés folyamatosan, az egyeztetésekről készült jegyzőkönyvek felhasználásával folyamatosan biztosítható, míg a fejlesztés elkészülte az Engedélyeztetési tervek elkészítésével, és a hatóság számára való benyújtásával biztosítható. A pályázatban meghatározott Logisztikai és infokommunikációs fejlesztési kiírásokhoz a tervezetünk maximálisan illeszkedik. A rendszerünk integrálja a különböző technológiai területeket. Két külföldi partner több évtizedes tapasztalatát, felhasználva a rendszert a lehető legközelebb tudjuk vinni a felhasználókhoz, ami biztosítja a későbbi felhasználhatóságot is. Alapítványunk, mint a pályázat főpályázója koordinálja a feladatokat, és osztja is szét a munkafázisokat. A projekt végén alapítványunk fog rendelkezni a gyártási know-how-val, ami biztosíthatja a legkedvezőbb társadalmi hasznosulását is a rendszernek.

Mivel a rendszer, jelentős nemzetközi érdeklődésre is számít, így már a fejlesztés első kezdeti szakaszában is fontos a nemzetközi igények felmérése, meghatározása. Az ARON-RCS rendszer valójában egy szolgáltatásfejlesztés, amely magában foglalja a modern technológiákat, de az új megközelítést is a vasúti áruszállítás irányába. A nemzetközi gyakorlat a vasúti Kombinált fuvarozást közúti fuvarozásnak tekinti, így az ARON-RCS logisztikai működését szervezni is erről az oldalról érdemes.

sk1

sk2

sk3sk4

 

 

 

 

 

 

ÉLETKÉPEK A WORK SHOPOKRÓL

gallery wordpress plugin

 

NYITÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

gallery wordpress plugin

 

ZÁRÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

gallery wordpress plugin

 

JÁRMŰRENDSZER KÉPEKBEN

gallery wordpress plugin

 

TANULMÁNYOK 

t1

t2

t3t4

 

 

 

 

 

 

KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK

Dalmay Gábor – technikus
Gönczi Gabriella közgazdász – kutató
Dr Fischer Szabolcs közlekedéstervező mérnök – kutató
Kecskés Zsolt – technikus
Kiss Csaba – gépészmérnök
Kriston-Vizi Attila –  közlekedésmérnök
Lakatos Béla – villamosmérnök-kutatásvezető
Lapu Mónika – technikus
Major Ágnes – pénzügyi vezető
Major Andrea – projektvezető
Móger Róbert – anyagmérnök – kutató
Szőcs Árpád – gépésztechnikus
Topor Zoltán – szoftverfejlesztő, alkalmazásfejlesztő mérnök – kutató
Vercz Olivér – elemző kögazdász
Vereckei Zoltán – projekt asszisztens